četvrtak, 2. lipnja 2022.

ZAHVALNICE I MALI DAR IZNENAĐENJA ZA MALE PRIPOVJEDAČICE I PRIPOVJEDAČE

Eto, odbrojavamo dane do zadnjeg nastavnog i došlo je vrijeme kad se treba zahvaliti na ukazanom trudu i radu u družini Malih pripovjedača u ovoj školskoj godini.
Podsjetimo se – nju je činilo 9 članova, zajedno su ispripovijedali 26 priča (!) koje su postavljene na digitalnim portalima školske knjižnice i škole:


Klara Krpan (5.D) je ispripovijedala četiri priče/bajke, Marta Krpan (1.D) pet (!),Darin Pavišić (5.C) je ispripovijedao tri, Luna Tijan (5.C) dvije, Leonida Fazlić (5.C) tri, Marta Tijan (2.A) tri, Ivan Čabrajec (3.B) tri, Gopal Matijašević (1.D) dvije i Filipa Kristić (1.D) jednu priču.

Hvala svima! Neka vas lijepe i dobre priče prate i dalje svejedno ostajete li i iduće školske godine Mali pripovjedači ili ne.

Posebno zahvaljujem roditeljima Malih pripovjedačica i pripovjedača i njihovoj suradnji (snimanje pripovijedanja u kućnom okruženju)!

Nadam se da se iduće školske godine družimo i nastupamo uživo !

                                                                                                                        Ida Bogadi