srijeda, 13. travnja 2022.

RIJEČ DANA

Copyright©Ida Bogadi, sva prava pridržana

Evo nas, kucamo na vrata predblagdanskog odmora pa i današnja izvučena riječ iz rječnika hrvatskog jezika otvara mnogoznačne vidike.

Izvukli smo 135 riječi do sad a samo izvlačenje trajat će do zadnjeg nastavnog dana (21.6.2022.)

U utorak, 14.6.2022. će biti konačno zbrajanje i objava kategorija učenika koji su sudjelovali u samoj aktivnosti RIJEČ DANA a proglašenje (uz zahvalnice) dan kasnije, 15.6.2022.


Vidimo se u školskoj knjižnici, iza 1.sata uz rječnik hrvatskog jezika!

                                                                                               Ida Bogadi