ponedjeljak, 10. siječnja 2022.

RIJEČ DANA

Copyright©Ida Bogadi, sva prava pridržana

U 1.polugodištu školske godine učenici su nastavili ovu svakodnevnu aktivnost školske knjižničarke i izvlačili riječi iz rječnika hrvatskog jezika.

Tako smo se prisjetili i/ili naučili značenja 73 riječi.

Od toga je najviše izvučenih bilo onih riječi koje počinju sa slovom P - čak 23.

Nije izvučena ni jedna riječ koja počinje sa sljedećim slovima: Č,Ć,Đ,DŽ,K,L,LJ,NJ.

Sudjelovalo je 22 učenika (što razredne što predmetne nastave), evo njihovih imena i datuma dolazaka u školsku knjižnicu.

KATEGORIJE  UČENIKA

Čuvari riječi

7.A  Ozana Šitić, 20.9.,15.10.,22.10.,25.10.,29.10.,8.11.,12.11.,22.11.,20.12.,23.12.

Sakupljači

4.A Klara Cindrić, 29.9., 21.10., 11.11.,19.11.,3.12., Erika Golub, 5.11.,14.11.,15.12.,  Sven Janušić  6.9, 17.9.,30.9.,15.11.,23.11., 22.12.,Dia Erstić 9.9., 7.10.,8.10.,9.12., Borna Zubić, 1.10.,5.10.,11.10.,2.12., Jakov Petanović, 8.9., 16.9.,14.10., Jakov Pleić, 23.9.,18.10.,28.10.,

4.D Lucija Mika, 22.9.; 24.11.,1.12.,8.12.,

5.A Gabrijel Hapač, 7.9.,24.9.,28.9.,12.10.,17.11., David Djaković, 21.9.,6.12.,17.12.,

5.D  Klara Krpan, 19.10.,4.11.,9.11.,16.11.,30.11.,7.12.,13.12.,21.12.,

Tragači

4.A Ema Topolovec, 25.11.,26.11.,Adrian Recher, 10.12.,Bella Šincek, 16.12.,

4.D Petra Antolković, 14.9.,20.10.,Luka Antolić, 10.9.,10.11.,Sara Berdović, 13.10.,Noa Karić, 4.10.,Vanesa Popara Virovkić, 6.10.; Franka Sabo, 27.9.,27.10., Damian Srečković, 15.9., 29.11., 

Čestitam Čuvarici riječi a druge učenike i učenice potičem na nastavak otkrivanja riječi našeg lijepog jezika.

                                        Ida Bogadi