četvrtak, 13. siječnja 2022.

 ČITA(J)MO POVIJESNE ROMANE - kviz


Četvrtak, 13.1.2022.

U školskoj knjižnici ispunjavala je pismeni kviz  učenica 6.A razreda Miriam Brčić.

Jedina se prijavila, posudila knjigu Higina Dragošića "Crna kraljica" i za vrijeme zimskih praznika marljivo iščitavala kako se prepliću povijesna tematika i ljubavne spletke.


Rezultat je sljedeći: od mogućih 35 bodova osvojila je 34 boda!

Bravo Miriam, čestitam!

Zahvaljujem kolegici Lenac Legac i kolegi Damjanoviću na podršci u provođenju ove aktivnosti poticanja čitanja!

                                                                                                            Ida Bogadi

 LEKTIRIŠTE - Pinokio


Učenici 2.D razreda posudili su u školskoj knjižnici Pinokia još prije praznika.

 Danas smo odgledali video uradak školske knjižničarke na Youtube kanalu koji

 uvodi učenike u svijet lutaka u lektiri.Učenici će, prije (ili uz) čitanja, pogledati video, provjeriti u sadržaju gdje je priča prestala i tamo će nastaviti čitati.Dobro došli u Lektirište (lutka u lektiri)!

                                                                                                                          Ida Bogadi 

ponedjeljak, 10. siječnja 2022.

RIJEČ DANA

Copyright©Ida Bogadi, sva prava pridržana

U 1.polugodištu školske godine učenici su nastavili ovu svakodnevnu aktivnost školske knjižničarke i izvlačili riječi iz rječnika hrvatskog jezika.

Tako smo se prisjetili i/ili naučili značenja 73 riječi.

Od toga je najviše izvučenih bilo onih riječi koje počinju sa slovom P - čak 23.

Nije izvučena ni jedna riječ koja počinje sa sljedećim slovima: Č,Ć,Đ,DŽ,K,L,LJ,NJ.

Sudjelovalo je 22 učenika (što razredne što predmetne nastave), evo njihovih imena i datuma dolazaka u školsku knjižnicu.

KATEGORIJE  UČENIKA

Čuvari riječi

7.A  Ozana Šitić, 20.9.,15.10.,22.10.,25.10.,29.10.,8.11.,12.11.,22.11.,20.12.,23.12.

Sakupljači

4.A Klara Cindrić, 29.9., 21.10., 11.11.,19.11.,3.12., Erika Golub, 5.11.,14.11.,15.12.,  Sven Janušić  6.9, 17.9.,30.9.,15.11.,23.11., 22.12.,Dia Erstić 9.9., 7.10.,8.10.,9.12., Borna Zubić, 1.10.,5.10.,11.10.,2.12., Jakov Petanović, 8.9., 16.9.,14.10., Jakov Pleić, 23.9.,18.10.,28.10.,

4.D Lucija Mika, 22.9.; 24.11.,1.12.,8.12.,

5.A Gabrijel Hapač, 7.9.,24.9.,28.9.,12.10.,17.11., David Djaković, 21.9.,6.12.,17.12.,

5.D  Klara Krpan, 19.10.,4.11.,9.11.,16.11.,30.11.,7.12.,13.12.,21.12.,

Tragači

4.A Ema Topolovec, 25.11.,26.11.,Adrian Recher, 10.12.,Bella Šincek, 16.12.,

4.D Petra Antolković, 14.9.,20.10.,Luka Antolić, 10.9.,10.11.,Sara Berdović, 13.10.,Noa Karić, 4.10.,Vanesa Popara Virovkić, 6.10.; Franka Sabo, 27.9.,27.10., Damian Srečković, 15.9., 29.11., 

Čestitam Čuvarici riječi a druge učenike i učenice potičem na nastavak otkrivanja riječi našeg lijepog jezika.

                                        Ida Bogadi