ponedjeljak, 14. lipnja 2021.

RIJEČ DANA u školskoj godini 2020./21.

Copyright©Ida Bogadi, sva prava pridržana

Projekt školske knjižničarke koji provodi od 2014. u OŠ Gustava Krkleca (a proširio se po školama diljem naše zemlje) završio je danas, 15.6.2021., za ovu školsku godinu.

Podijeljene su zahvalnice, proglašene Čuvarice riječi i Sakupljači riječi.

Hvala svima na sudjelovanju!

Vidimo se iduće školske godine! 

Evo podataka:

Izvučeno: 146 riječi

Sudjelovalo: 69 učenika

Održan Skup pamtitelja riječi (školska razina) od 4.-6.11.2020..

                 

KATEGORIJE  UČENIKA  2020./21.

Pamtiteljica riječi: Klara Krpan, 4.D 

Čuvarice riječi:

4. D 

Klara Krpan, 8.9.,11.9 14.9.28.9.12.10.,26.10.,6.11.,30.11.,4.12.,2.2., 11.2.; 19.2.;4.3.,10.3., 31.3., 21.4., 30.4., 10.6., 14.6.

 Dora Krištić, 9.9. 15.9.21.9.,5.10., 19.10., 30.10.,3.2., 12.2., 25.2.; 9.3.,23.3., 30.3., 28.4., 12.5.,11.6., 15.6.


Sakupljači riječi:

4.A  Nina Glavaš, 17.9., 17.2., 14.4.;; David Djaković, 14.10.,20.4.,6.5.;

           Gabrijel Hapač, 7.10., 1.4.,20.5.




4.C   Marta Cvitaš, 5.11.,18.2., 29.3., Nika Cviljak,15.2., 1.3., 31.5.;   Andrija Vuglec, 12.3., 15.3., 22.3. 18.5., Tomislav Skiba, 16.4.,22.4.,4.5.,11.5.


5.B Leona Bunijevac, 16.2., 24.3.,13.5.; Eva Medjed, 19.4., 3.5.,19.5.


6.A  Ozana Šitić, 29.1.,5.2., 24.2.,11.3., 13.4., 14.5.; Antonija Zrno, 20.1.,22.1., 28.1.,26.2.; 8.3., 19.3., 12.4.,


Tragači:   

3. A Klara Cindrić, 1.10.; Leona Marija Čavlina, 25.9.; Sven Janušić, 21.10.,25.1.

          Vanesa Mladinović, 27.10.; Dorotea Santrić, 9.10.; Klara Troje, 10.9.;

          Laura Kresonja, 27.5. 

    B Filip Apostolovski, 22.9,1.6..; Luka Franc, 16.10.; Lucija Brnčić-Kopun, 23.2.;

           Željko Kontrec, 28.10.,

    C Vanessa Karajić, 24.9.; Ena Marošević, 23.10., Katja Soldatić, 29.9.;

    D Vid Čop, 20.10.,Sofija Likić, 16.9.; Lucija Mika, 15.10.; Franka Sabo, 2.10.;


4. A  Lana Eror 25.3.,

           Nina Hubak, 9.2.; Filip Jakšić 4.6., 4.A,Lukas Kralj 23.9.;

           Laura Posinković, 2.3., 16.3., Demien Picek, 9.6.

    B Tibor Balić, 4.11., Lena Drča, 26.4.; Filip Ratković, 18.3., 10.5.,Vita Šarić, 22.10.

           ,Lucija Vlahović, 8.10.;

    C Lucia Drmić, 22.2.;

           Nina Ercegović, 26.1.; Leonida Fazlić, 26.5.; Bruna Ivić, 30.9., 3.12.;

           Darin Pavišić, 13.10.,8.2.; Luna Tijan 3.3.,2.6.;

           Tin Trajkoski, 6.10.;      

    D  Divja Matijašević, 17.3., 5.5., Vida Radusin, 26.3., Grgur Vuglec, 15.4.

           Nina Tkalec, 17.5., Tomislav Kovačić, 25.5., Sara Tešanović, 8.6.

 

5. A Jakov Bedeković, 18.1.;

    B Jona Jadrijević Cvrlje, 29.4.; Sara Paola Marković, 7.6.

        Luka Muratović, 27.4.,24.5.; Tea Pleić, 7.12.,23.4.;

    C Mihael Bulat, 1.12., 21.1.; Noa Rubes, 8.12.;

 

6.A Zvonimir Frinčić, 5.3., 7.5.

    B   Jurica Grilec, 28.5.

   C  Eva Iljaš, 4.2.;

 

7. A Relja Alčevski, 2.12.; Roko Bugarija, 10.2.; Alan Kaplan, 1.2.;

     B Lara Radaković, 19.1.;


                                                                                                       Ida Bogadi