ponedjeljak, 26. ožujka 2018.

KVIZ za poticanje čitanja - "Romeo i Julija"

U ponedjeljak, 26.3.2018., učenici 8.D provjerili su svoje znanje iz pročitanog lektirnog naslova. Kviz je izradila školska knjižničarka a ekipe (A,B i C) su odgovarale ispisujući odgovore (timski rad).  Evo rezultata: najbolja je bila ekipa C sa 26 bodova, slijedi ekipa A sa 25 i ekipa B sa 24 boda.
Čestitam svima na sudjelovanju!
                                                                       Ida Bogadi