ponedjeljak, 4. rujna 2017.


RIJEČ  DANA  - izvučena prva riječ

Počelo je, počelo!
Dotrčali su dječaci za vrijeme školskog odmora (učenici 3.B razreda) a prvu Riječ dana u novoj školskoj godini izvukao je Noa Crnić, slušajte kako je simbolična - nema bolje za početak školske godine : usredotočiti (se).
Vidimo se u školskoj knjižnici!
                                                            Ida Bogadi