utorak, 8. studenoga 2016.

VELIKI  ODMOR 

Kišni i tmurni utorak 8.11.2016., hol škole i Veliki odmor sa zanimljivostima iz svijeta. Ovog puta su 33 neobične građevine i ceste svijeta zaokupile pažnju učenika. 
Digitalni materijal je priredila školska knjižničarka a Dora i Sven su pomagali na razglasu, hvala!
                                               Ida Bogadi