ponedjeljak, 21. studenoga 2016.

ČLANAK  O  MALIM PRIPOVJEDAČIMA  I  NA ŠKOLSKOM  PORTALU!

Objavljen je članak o P.U.P.-e tj. međuškolskom Nastupu Malih pripovjedača na Školskom portalu (Školska knjiga).
Virnite!


                                      Ida Bogadi