petak, 14. listopada 2016.

Kako ide u našoj školi Riječ dana?

Evo malo podataka:

Od 5.9.2016. do 14.10.2016. izvučeno je 29 riječi, najviše ima Tragača i danas je ušao u kategoriju Sakupljača jedan učenik, virnite!

                         RIJEČ DANA - KATEGORIJE  UČENIKA

                                                   Tragači

5.9., 21.9. Domagoj Malbaša, 4.C; 6.9. Klara Petrak, 3.A, 7.9. Bruno Brčić, 3.A, 8.9. Rosa Maras, 3.B; 9.9. David Pucl, 3.A; 12.9. Danis Čaušević, 5.A; 13.9.2016. Fran Franić, 3.A; 14.9.2016. Lovro Nardić, 3.A; 15.9.2016. Nika Kraljić 3.C; 16.9.2016. Katja Hrkić, 3.A; 19.9.2016. Sara Brajković, 3.A; 20.9.2016. Vida Luburić, 4.C; 22.9.2016. Kristian Rončević, 7.C; 23.9., 10.10. Klara Mandelc, 7.D; 26.9., 30.9. Neo Huseinović, 7.D; 29.9.2016. Ema Kamerović Randelj, 3.A; 3.10.2016. Ivan Vitko, 7.B; 5.10.2016. Luka Parać, 5.A; 6.10.2016. Dominik Šćurić, 3.A; 7.10.2016. Erna Liebl, 7.D; 11.10.2016. Filip Perić, 6.B; 12.10.2016. Lukas Dumančić, 6.C; 13.10.2016. Helena Lučić, 3.A

                                          Sakupljači

27.9., 28.9.,14.10., Luka Brčić, 5.A


Do skorog Skupa pamtitelja riječi!

                                                                                      Ida Bogadi