ponedjeljak, 5. rujna 2016.

    Riječ dana u novoj školskoj godini

Prvu riječ ove školske godine otvorio je u Rječniku hrvatskog jezika prošlogodišnji šampion u dolascima, Čuvar riječi Domagoj Malbaša iz 4.C razreda.

Zanima vas koja je to riječ? Virnite na web stranici  škole (pod Riječ dana) ili na pano ispred školske knjižnice. Pridružite se svim Tragačima, Sakupljačima i Čuvarima riječi te na kraju i samim Pamtiteljima riječi!
                                     Ida Bogadi