petak, 10. lipnja 2016.

RIJEČ DANA – nastavak 5.rujna 2016.

Drage učenice i učenici,
Došli smo do kraja u ovoj školskoj godini – u Riječi dana sudjelovalo je 57 učenika sa 168 riječi.
Nastavljamo 5.rujna 2016. - dođite, izvucite i upamtite riječi našeg lijepog jezika!
Ugodno ljeto uz dobru knjigu želi vam vaša knjižničarka Ida!

P.S. Podsjetimo se Tragača, Sakupljača, Čuvara i Pamtitelja riječi – hvala svima!


                                                                                                             Ida Bogadi


                        Kategorije učenika 2015./16.


PAMTITELJI  RIJEČI:  Ivan Telebar, 4.C i Filip Cvjetičanin, 4.B
  
ČUVARI RIJEČI (deset Riječi dana pa na više)

2.10., 5.10., 7.10., 16.10., 19.10, 27.10., 2.11., 9.11., 24.11., 3.12., 15.12., 17.12., 22.12., 11.1.2016., 12.1., 5.4., 12.4., 28.4. Filip Perić, 5.B; 24.9., 12.10., 14.10., 3.11., 6.11., 11.11., 13.11., 18.11., 18.12., 15.1.2016., 2.2. Mauro Mlinarić, 5.B; 14.9.,17.9., 15.10., 26.10., 28.10., 10.11., 12.11., 25.11., 23.12., 16.3.2016., 18.3., 29.4. Bartul Brnić, 4.C; (dvostruki Čuvar riječi); 22.9., 23.10., 5.11., 10.12., 19.1.2016., 25.2., 2.3., 10.3., 17.3., 29.3., 27.4., 3.5., Fran Franić, 2.A; 19.11., 20.11., 4.12., 8.12., 11.12., 16.12., 21.12., 26.1.2016., 8.4., 15.4., 20.4., 21.4., 5.5., 9.5., 24.5., 27.5., 30.5., 10.6. Domagoj Malbaša, (NAJVIŠE dolazaka - 18! Čestitam!) 3.C; 1.2.2016., 12.2., 26.2., 4.3., 8.3., 14.3., 18.3., 6.4., 25.4., 2.5., 4.5., 13.5. Katja Hrkić 2.A;

SAKUPLJAČI (od tri do devet Riječi dana)

8.9.,9.9.,10.9.,6.10., 4.11., Lovro Vučetić, 8.D; 23.9. Bruna Kobovac, 5.B (promovirana nakon pobjede u kvizu 20.10.), 21.10. Ivan Gudelj (pobjednik kviza 21.10.), 5.B; 16.11.,17.11., 14.12., 3.6. Angelina Došen, 4.A; 7.12., 13.1.2016.,18.1., Tara Laća, 3.C; 15.9., 9.12., 27.1.2016., 7.6. Lorena Mulković, 8.D, 22.1.2016., 3.2., 22.2.,24.2., 29.2., 9.3., 19.5.,Sara Brajković, 2.A; 14.1.2016., 15.3., 31.3., 31.5., 9.6. Helena Lučić, 2.A;  21.1.2016., 29.1., 11.3., 14.4., Bruno Brčić, 2.A; 16.2.2016., 19.2., 3.3., Ivan Telebar, 4.C; 28.1.2016., 13.4., 18.4., 19.4., 22.4., Huzak Korina, 3.C;

TRAGAČI (do dvije Riječi dana)

11.9.Marko Radmanović, 4.A; 16.9.,30.10. Petar Ferber, 4.C, 18.9. Oton Roko Rodić, 4.C; 21.9. i 1.10.Nina Škara, 6.D, 25.9. Filip Valjak, 7.C; 28.9., 17.2.2016. Mara Muna Buljubašić, 6.D; 29.9., 10.2.2016. Klara Mandelc, 6.D; 13.10. Bela Šarić, 3.A; 29.10.2015., 30.3.2016. Luka Golub, 4.C; 26.11. Lovro Jambrek, 1.A; 27.11.,2.12. Vedran Radojčić, 5.B; 30.11. Vida Luburić, 3.C; 1.12.2015., 18.2.2016. Hana Selman, 3.C; 20.1.2016., Fran Gluhak, 5.B, 25.1.2016. Leskovar Dora, 3.C ; 15.2.2016. Matej Karas, 3.A; 23.2., 7.3., Lucija Kranjčec, 2.A; 1.3.2016., 25.5., Ana Petriško, 6.B, 1.4.2016. Bruno Dragušica, 4.4.2016. Niko Butković, 3.A; 7.4. Emma Kamerović Randelj, 2.A; 11.4.2016. Roko Bugarija, 2.A; Laura  Borojević  5.B, Jakov Troje 4.B, 26.4.2016. Bruno Horvat 4.B, Nina Malić 4.B; 10.5.2016. Tara Smrkulj, 2.C, 11.5.2016. Noa Crnić, 1.B. 12.5.2016. Emanuel Šarotar, 6.B, 16.5.2016. Anja Brletić, 2.C; 17.5.2016. Lucija Vučetić, 2.D; 18.5.2016. Klara Golubić, 3.A; 20.5.Sven Horvat, 8.B, 23.5. Matija Maligec, 2.D; 1.6. Hana Marin, 2.D; 2.6. Gita Bengez, 1.A; 6.6., 8.6. Rosa Maras, 2.B, 9.6. Ivan Vitko, 6.B