petak, 20. svibnja 2016.

OSVRTI  UČENIKA  na  lektirišnog  Pinokia

Nakon odgledane premijere digitaliziranog Pinokia evo i dječjih osvrta!
Hvala na komentarima i vjerno "skinutim" crtežima (nevjerojatna je dječja moć zapažanja!)!
Na vaše zahvale poručujem - molim! I drugi puta s nekim drugim naslovom!
                    Vaša knjižničarka Ida


 Copyright©2016.Ida Bogadi