utorak, 24. studenoga 2015.

SKUP  PAMTITELJA  RIJEČI

U knjižnici OŠ Gustava Krkleca 24.studenog 2015. završen je 1.Skup Pamtitelja riječi.
Najavljivan i iščekivan, prvi takve vrste u školi, Skup pamtitelja je prirodan nastavak uhodane aktivnosti Riječ dana koja se eto, skoro već godinu dana, svakodnevno provodi u školskoj knjižnici.
Prisjetimo se: učenici mogu svaki dan, nakon prvog školskog sata, skoknuti u knjižnicu i izabrati Riječ dana (otvaraju Rječnik hrvatskog jezika i  nasumce prstom odabiru) koja se zatim stavlja na pano ispred knjižnice te na web stranicu škole (uz ime i prezime izvlačitelja).
Kako bi sve bilo zabavnije i privlačnije, igri sličnije, knjižničarka (autorica ovog projekta) je ustanovila tri kategorije: Tragač, Sakupljač i Čuvar riječi. Tragači su oni učenici koji imaju dvije Riječi dana, Sakupljači od tri do devet Riječi dana, a Čuvari riječi su sakupili više od deset Riječi dana. Svi su oni svečano proglašeni u navedenim kategorijama 21.5.2015. (na Dan Škole).
Riječ dana je nadalje prezentirana na Županijskom vijeću osnovnoškolskih knjižničara Grada Zagreba 1.9.2015. kao obećavajuća i motivirajuća aktivnost s mnogostrukim blagodatima i ostvarenim zadacima i ciljevima u odgojno-obrazovnom procesu. Pa navedimo samo neke: rukovanje i snalaženje sa stručnom literaturom, usvajanje i memoriranje jezičnog hrvatskog blaga, ispravno korištenje istog, poticanje usmenog i pisanog izraza i logičkog razmišljanja te čitalačkih vještina…
Knjižničarka je nastavila razvijati ideju koja se ostvarila na 1.Skupu pamtitelja riječi. Zainteresirani učenici su memorirali trideset i tri Riječi dana i pristupili Skupu na kojem su svi bili upitani za značenje pojedine riječi (efemeran, glosa, imitacija, kardinalan, klonirati, lozinka, mimikrija, opservirati, prisegnuti, projezditi, realizirati, tvorivo, vještačenje) te su usmeno odgovarali pred komisijom koju je činila ravnateljica Marija Luković, knjižničarka Ida Bogadi i učiteljica hrvatskog jezika Katarina Lenac-Legac.
Učenici su opravdali zajedničku nadu u budućnost ovog projekta jer su postigli vrlo dobre rezultate. Škola je dobila i prvog Pamtitelja riječi iz 4.C razreda, Ivana Telebara koji je znao značenje svih trinaest pitanih riječi. Drugo mjesto zauzela je Laura Borojević iz 5.B s točnih jedanaest riječi, a treće Bartul Brnić iz 4.C s točnih osam riječi.
Bruna Kobovac, Filip Perić i Ivan Gudelj (5.B) osvojili su četvrto, peto i šesto mjesto.
Učenicima je knjižničarka podijelila simbolične darove kao i zahvalnice koje je vlastoručno izradila te najavila 2.Skup pamtitelja riječi u 2.polugodištu (koji će biti još zanimljiviji!).
Čestitam našem 1.Pamtitelju riječi Ivanu Telebaru i svim sudionicima ovog skupa!
Do viđenja do 2. Skupa!

                                Ida Bogadi, prof.

  „Copyright©2015.Ida Bogadi“
Zabranjeno korištenje objavljenog članka bez pristanka autorice.